Miha Artnak dünyayı iyileştirmek istiyor..

Slovak sanatçı Miha Artnak, yeni projesi “Layers” ile görünenin arkasındakine dikkat çekip farklı gerçekliklerin olabildiğini hatırlatıyor..  (via)

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Cut Magazine © 2022 All Rights Reserved

2011 | cut-online.com