Made by Hand ya da sabır ve tutkuya dair..

Made By Hand, sivilliğe, bireye ve bireyselliğe adanmış bir proje. Bu proje günbegün hayatımıza dokunan, şekil veren, anlam kazandıran bazı şeylerin, birilerinin emeklerinin, terlerinin ve çabalarının sonucu ortaya çıktığını hatırlatıyor. Hayatımızı çevreleyen, insan eliyle büyük bir sabır, tutku ve aşkla yaratılmış, sahici ve duygusal işlerin sahiplerinin dile geldiği kısa filmler bütünü de denebilir…

Projenin ikinci kısa filmi yazarlıktan bıçak yapımcılığına geçen Cut Brooklyn‘nin sahibi Joel Bukiewicz’in hikayesini anlattığı aşağıda izleyeceğiniz filmde, hayata, sanata, el işçiliğine ve özellikle de sabır ve sevgiye dair çok şey var..

Bildiğiniz üzere dergimizde “cut” sözcüğüyle ilintili işlere zaman zaman yer veriyoruz; bu film son zamanlarda dikkatimizi çeken en dokunaklı işlerden birisi..

[vimeo 31455885]

 

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Cut Magazine © 2022 All Rights Reserved

2011 | cut-online.com