“Bir hikaye haline getirilmediği sürece insanlar dünyayı görmezler”*

Gökçen Cabadan’nın, yerleştirme, resim ve desenlerinde dergilerden, broşürlerden ve internetten bulduğu görüntüleri bir kolaj mantığında kurgulayarak alışılageldik öyküleme biçimlerini zamansızlaştırmaya çalıştığı Golem Sahnesi başlıklı 4. sergisi Galeri NON’da 28 Ocak tarihine kadar devam ediyor.

Cabadan Golem Sahnesi sergisiyle izleyiciyi ilkelliğe davet ediyor. İlkel insanın mağara duvarlarına avını çizme sebebini arıyor. Asıl bağlamlarından sökülüp alınan ve belirsizliğe sürüklenen portrelerde kimliksizlik, yerleştirmelerde ise bir ölüdoğa (natürmort) niteliği vurgulanıyor.

Golem, topraktan yaratılmış ruhsuz ama canlı bir varlıktır. Cabadan Golem imgesini bu sergi bağlamında bir akrabasızlaştırma, ilişkisizleştirme, bağlamından koparma, ya da bir ‘Frankenstein’ metaforu olarak kullanıyor ve göstergelerin bir zamanlar işaret ettiği fakat bu göstergelerden tamamen bağımsız bir alanın hayalini kuruyor…

NON, Istiklal Cad. Mısır Apt. No: 163/4 Beyoğlu 34430, Istanbul, Turkey

*Brian De Palma

(İmaj: Make-up without a face, oil on canvas, 65×90 cm, 2011)

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Cut Magazine © 2021 All Rights Reserved

2011 | cut-online.com