Salt Beyoğlu’nda “Kayıt, Yeniden!”..

SALT Beyoğlu’ndaki Açık Sinema, 16 Mayıs’a kadar kapsamlı bir gösterim programına ev sahipliği yapıyor. “40jahrevideokunst.de” projesinin ZKM, Alman Federal Kültür Vakfı ve Goethe-Institut iş birliğinde gerçekleştirilen ikinci bölümü “RECORD > AGAIN!” [KAYIT > YENİDEN!], video sanatı tarihinden 42 önemli işi içeriyor.

Tüm elektronik veri depolayıcılarının sınırlı bir ömrü vardır. Video gibi mecralar konusunda müze ve koleksiyonların benzer şekilde karşılaştığı bu çıkmaz, genellikle ekranda karlı bir görüntüyle sonlanır. Bu teknolojik korku senaryosu, dijital verinin toptan kaybını da içerebilir. Video ve elektronik araçların sanatsal pratikte kullanımının yaygınlaşmasıyla soruna ilişkin farkındalık artmıştır. Klasik anlamda “Video Sanatı” diye bir kavram artık geçerli olmasa da, bu mecranın neden bu denli başarılı olduğu hâlen cevaplanamamış bir sorudur.

Bu bağlamda, Alman Federal Kültür Vakfı’nın girişimiyle başlatılan “40jahrevideokunst.de” projesinin ilk bölümü “Digitales Erbe: Videokunst in Deutschland von 1963 bis heute” [Dijital Miras: 1963’ten günümüze Almanya’da video sanatı], 20. yüzyılın en etkili sanat formlarından biri olan video sanatının kültürel mirasının belirlenmesi ve yayılması konularına odaklanmıştı.

Projenin ikinci bölümü “RECORD > AGAIN!” [KAYIT > YENİDEN!], özellikle projenin temel amacını, yani işleri kutsallaştırmaktan ziyade korumanın önemini yansıtıyor. “RECORD > AGAIN!” [KAYIT > YENİDEN!] ile, yok olma tehlikesi altında bulunan ve unutulmuş kayıtlarla videonun ortaya çıkışında etkili olan sosyal ütopyaların kurtarılması amaçlandı. Önemli videoların yeniden keşfi ve restorasyonu sağlandı; 1960 ve 1970’lerdeki video devriminin tüm çeşitliliği görünür kılındı. Kayıtlar daha da yıpranmaktan ve tümüyle yok olmaktan kurtarılırken, videonun tarihinin de bir bütün olarak yeniden inşa edilmesine çalışıldı.

Bu gösterim programı, 26 Ağustos’a kadar SALT Beyoğlu’nda görülebilecek “İstanbul Eindhoven-SALTVanAbbe: 68-89″ sergisi kapsamında gerçekleştiriliyor.

GÖSTERİM PROGRAMI
11 Mayıs Cuma: http://saltonline.org/tr/353/
12 Mayıs Cumartesi: http://saltonline.org/tr/354/
13 Mayıs Pazar: http://saltonline.org/tr/355/
15 Mayıs Salı: http://saltonline.org/tr/356/
16 Mayıs Çarşamba: http://saltonline.org/tr/357/

 

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Cut Magazine © 2022 All Rights Reserved

2011 | cut-online.com