Sevgili Marissa Mayer, flickr’ı yeniden muhteşem yap!

Yahoo’nun yeni CEO’sunun Marissa Mayer olduğu açıklandıktan sonra olanlar oldu. Dün internet kullanıcılarının Twitter ve dearmarissamayer.com isimli siteden yaydıkları ilk istek şuydu: Sevgili Marissa Mayer, flickr’ı yeniden muhteşem yap!

Dün en çok tıklanan sitelerden biri olan ve Twitter’da süratle yayılan dearmarissamayer.com‘un yaratıcıları kim henüz bilmiyoruz ama yukarıdaki “küçük” ricanın ve internet üzerinde başka ricaların dile geleceği yeni bir hashtag’imizin ve eğlencemizin doğduğu çok net. Kutlu osun:  #dearmarrissamayer.

 

 

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Cut Magazine © 2021 All Rights Reserved

2011 | cut-online.com