“Hazmı zor müziğe kucak açacak kurumlara ihtiyaç var”

Daniel

Mersenne memleketin biraz gizli ve saklı isimlerinden. Undomondo gibi, minimüzikhol gibi, gece hayatı ve rafine müziğin iç içe geçtiği pek çok fikirli projenin arkasında onun ismi var. Şimdiyse SALT Beyoğlu’nda Undomondo’nun küratörlüğünde hazırlanan “Ses ve Müzik Keşifleri” ile gündemde. Programın ilk performansı 22 Eylül’de Amerikan folk müziğine yenilikçi yorumlar getiren gitarist Daniel Bachman* ile başlıyor. Mersenne sorularımızı yanıtladı.

Önce biraz senden ve Undomondo‘dan bahsedelim..
Undomondo 2005 yılında mp3 blog’lar ilk ortaya çıkarken, müzik tarzlarına takılı kalmadan geniş bir yelpazede müzik yorumları ve paylaşımları yapmak için kurduğum blog. Daha önceleri çeşitli dergilerde yazıyordum ama müzik üzerine yazmanın ötesinde müzik paylaşabilmek ve bunu istediğim zaman yapabilmek hoşuma gitmişti.

Undomondo “alıcısı” daha ziyade yurtdışında olan bir müzik plaftormu diyebilir miyiz?
Undomondo’yu çok daha aktif olarak güncellediğim dönemlerde, yaklaşık 20 bin okuyucusu vardı ve 80%i yurtdışındaydı. Bunun nedeni başta İngilizce olması tabi ama bir yandan da genel Türk müzik dinleyicisinin Radiohead, Metallica, The Doors çemberinde takılı kalması da olabilir. Yani afrobeat dedin mi, math rock dedin mi, atıyorum exotica dedin mi, hele bunları bir arada vermeye kalktın mı, biraz işler karışıyor tabi.

Türkiye’deki müzik tüketicisi ve üreticisi Undomondo cenahından nasıl görünüyor?
Ukalalık ya da elitizm gibi anlaşılmasın tabii ki demin dediklerim. Son 5-6 senede Türk müzik dinleyicisinde de büyük bir değişim söz konusu. Özellikle indie rock ve yeni moda dans müziklerinin alıcısı çok arttı. Türkiye’nin de bir anda İngiltere’ye ya da Amerika’ya dönüşmesini bekleyemeyiz. Bu ülkelerde onyıllardır oturmuş müzik eleştirmenliği, toplayıcılığı, arşivciliği ve işleyen bir müzik pazarı/endüstrisi var. Tabiki bu birikim gençlere  sirayet ediyor.  Bizde bu mekanizmalar tam çalışmadığı için, birikimli insan bulmak nispeten daha zor. Ama dediğim gibi hem üretimde hem tüketimde gelişim var ve eminim daha da iyiye gidecek.

SALT’ın Undomondo ile birilkte hazırladığı müzik programı nedir ve nasıl oluştu?
Keşifler, İstanbul’da bu bahsettiğimiz müzikal birikime biraz olsun katkı sağlayabilmek ve ticari kaygılar gütmeksizin bugün müziğin gelişimine etki eden sanatçıları, dünyanın geri kalanıyla eşzamanlı olarak dinleyebilmek için hazırlamaya başladığımız bir program.

İstanbul’un bugün küresel olarak geldiği pozisyonda özellikle ambient, drone, psychedelic folk, elektronika vb. tarzlarda deneysel, kimi zaman hazmı zor ve kişiler önünde değişik ufuklar açabilen müziklere de kucak açacak kurumlara ihtiyacı var. SALT sanat, sergileme, kütüphanecilik, arşivleme konusunda bunları halihazırda yapıyor. Müzikal olarak da beraber yapmaya çalışacağız.

Programın ilk performansı Amerikalı Folk müzisyen Daniel Bachman ile başlayacakmış. Hangi kriterlere göre seçildi bu isim?
Program kökleri ta 1900’lerin başında olan geleneksel Amerikan folk gitarını günümüzde en iyi çalan genç isimlerden biri ile başlıyor. Müziğin bize göre zamansız ve coğrafyasız olduğunun bir ispatı bu da.

Keşifler her zaman geleceğe, teknolojiye ya da elektroniğe doğru olmak zorunda değil. Geriye doğru gitmek, geçmişi yeni bir bakış açısıyla incelemek de birşeyler keşfetmeyi sağlayabilir. Serinin ikinci konserinde 12K’dan Gareth Dickson bizimle beraber olacak. Aslında bu etiket genellikle deneysel elektronik müzikler yayınlarken, Gareth gibi mükemmel bir gitaristi yayınlayarak bizi şaşırtmıştı. Biz de belirli tarz ve tekniklere sabitlemeden çeşitli açılardan kayda değer şeyleri paylaşmayı düşünüyoruz.

Türkiye’den isimler de programa dahil olacak mı?
Programın hizmet ettiği amaçlardan bir tanesi de müzikal üretimi çeşitlendirebilecek vizyona katkıda bulunmak. Bu nedenle kalıcı olması ve uzun dönemde etkisinin artması tabii ki hayalimiz. Bu hayalin içinde Türkiye’den isimler de var, kimi zaman alt grup olarak, kimi zaman proje bazlı olarak. Ancak bunun için biraz zamana ihtiyaç var.

Daniel Bachman: Amerikalı müzisyen Daniel Bachman, seri bir parmak tekniği olan “fingerpicking” ile eski Amerikan tarzı çelik telli gitar ve banjonun yanı sıra sitarın ağır bastığı ragalar çalıyor; bu karışıma çarpıcı monoton sesler, psikedelik deneysellik ve bazen de yürek burkan İç Savaş baladları ekliyor. John Fahey’in yapım şirketi Takoma sayesinde 1960’larda yeniden canlanan Amerikan Primitivizm akımının geleneğini sürdüren Bachman, geçtiğimiz yıl içerisinde dünyanın çeşitli yerlerindeki küçük yapım şirketlerinden üç albüm çıkararak tanınırlığını artırdı. Kendi “sound”larını desteklemek için elektronikten medet uman çağdaşlarının aksine Bachman, pastoral bir trans yaratmak için yalnızca gitarına ihtiyaç duyuyor. (foto)

Bu performans, özellikle James Blackshaw, Peter Lang ve Jozef van Wissem ile birkaç yıl önce hayatını kaybeden Jack Rose gibi çalgısının ustası müzisyenlerin hayranları için ilgi çekici bir deneyim olacak. Performanslar ücretsiz.

Facebook etkinlik sayfası

Sacred Harp – Rappahannock (For J.R.) – Salem, Oregon from Paul Murray on Vimeo.

—————————————————————————

Mersenne is one of the little known and invisible names of Turkey. It has been behind many well-defined projects where nightlife and refined music closely intertwined like Undomondo and Minimüzikhol. Nowadays, it is again in the forefront with “Sound and Music Discoveries” at the SALT Beyoğlu, curated by Undomondo. The first performance of the program will start on September 22nd with innovative American guitarist Daniel Bachman*. Mersenne answered our questions.

Let’s first talk about you and Undomondo.
Undomondo is a blog I built in 2005, when mp3 blogs first appeared, in order to share music and music reviews within a wide range of genres. Before that, I was already writing in a variety of magazines; however, beyond writing about music, I really enjoyed sharing music at any time.

Can we say that the Undomondo is a music platform with “followers” mostly from abroad?
For a while, I was able to update Undomondo regularly, it had about 20,000 followers and 80% of them were from abroad. The reason for it, it was in English and another reason could be that the general Turkish music listeners stuck in the circle of Radiohead, Metallica, and The Doors. It means, when you say afro-beat, math rock, or exotica, and especially when you try to offer all together, things get kind of messy.

How does the Turkish music consumer and production look like from the point of Undomondo?
Do not think of me as cocky or elitist for what I said before. Turkish music listeners went thru a major change in the last 5-6 years. Especially, the followers of indie rock and dance music increased. We cannot expect Turkey suddenly to be like Britain or America. There is decades of well-established music criticism, archiving, and functioning music market/industry. Of course, this knowledge passes young people. Since these mechanisms do not function well in our country, it is kind of difficult to find knowledgeable people. However, as I said there is an improvement both in production and consumption, and it will be better.

What is the music program SALT prepared with Undomondo and how did the idea come about?
We prepared discoveries program in İstanbul to contribute to aforementioned musical knowledge, and to listen to artists who contributed to development of music without having any commercial concern, and to listen to these artists at the same time with the rest of the world.

In recent global position of İstanbul, there is a need for institutions that will embrace kind of music, difficult to digest, experimental, and stimulating especially in ambient, drone, psychedelic folk, electronica genres, and etc. SALT is already doing this in exhibition, librarianship, archiving subjects. We will try to do the same in musical arena.

The first performance of the program will began with American folk musician Daniel Bachman. What was the criterion in choosing him?
Program will begin with one of the best guitarists of traditional American folk music that goes back to 1900s. This proves that the music is timeless and outside geographic boundaries.

Discoveries do not have to be always directed towards future, technology, and electronic. Going backward, looking at the past with a new perspective might bring new discoveries. Gareth Dickson from 12K will be with us for the second concert of the performance series. In fact, while this tag generally published experimental electronic music, it surprised us when it published an excellent guitarist like Gareth. So we plan to share noteworthy ones without sticking to a certain genres or techniques.

Will you include any names from Turkey?
One of the purposes of the program is to contribute to the vision of music production that aims at diversification. This is why, our dream is to make the program permanent and increase its effect in the long-term. There are names from Turkey in this dream, sometimes as sub-group sometimes on a project basis. However, some time needed for that.

Daniel Bachman: American musician Daniel Bachman plays old American style steel string and banjo as well as ragas using “fingerpicking”. He adds to this mix stunning monotonous sounds, psychedelic experimentation, and sometimes heart-wrenching civil war ballads. Bachman, who continues the tradition of American Primitivism movement that was revived in 1960s because of John Fahey’s productions company Takoma, increased his recognition by releasing three albums produced by small production companies. Unlike his contemporaries who try to benefit from electronic to support their “sound”, Bachman only needs his guitar to create a pastoral trance. (Photo)

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Cut Magazine © 2022 All Rights Reserved

2011 | cut-online.com