Seo Young Deok bugün açılacak sergisiyle yine “zincirleri kırıyor”

Stefan Sagmeister’in bisiklet zincirlerinden yaptığı ve posterleştirdiği işinden bahsetmemizin üzerinden pek zaman geçmedi. Bu kez de Koreli sanatçı Seo Young Deok’un metal zincirlerden yarattığı eserler var gündemde. Sanatçının üç boyutlu heykelleri “Modern Zaman Enfeksiyonları” isimli sergisiyle 18 Ekim – 10 Kasım tarihlerinde Soda’da izlenebilir.

Eserlerinde, toplumdaki çeşitli malzemelerin yarattığı hastalıklı kirlenmeyi yansıtan sanatçı, bu kirlenmenin modern zaman insanında yarattığı acıyı ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bu duyguyu ifade edebilmek için de çalışmalarında metal zincirleri kullanıyor.

Deok’a göre zincir uygarlığımızın yarattığı fabrikasyon ürünler, bir aksesuar, büyük bir makinanın küçük bir parçası. Sanatçı zincirin her bir halkasını bir insan hücresi olarak ele alıyor ve zinciri insan figürünü yaratmak için kullanıyor. Dolayısıyla bu varlığın formu malzemenin kirliliği ile birlikte oluşmuş oluyor.

Her bir zincirin tek tek kaynaklanmasıyla oluşan büyük ebatlı insan figürleri, yüzleri ve torsolar, kullanılan malzemeyle insanoğlunun sonsuz kibir ve gösterişini yansıtırken aynı zamanda çarpık tüketim alışkanlığına odaklanıyor.

‘’Modern Zaman Enfeksiyonları’’ Seo Young Deok’un İstanbul’daki ilk solo sergisi.

http://www.sodaistanbul.com/

 

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Cut Magazine © 2021 All Rights Reserved

2011 | cut-online.com