Erinç Seymen’in yeni sergisi “Tohum ve Mermi” Rampa’da

Erinç Seymen’in “Tohum ve Mermi” isimli sergisi 13 Kasım–22 Aralık 2012 tarihlerinde Rampa’da gerçekleşiyor.

Seymen’in yeni yapıtları, birbiriyle bağlantılı ve tutarlı bir dizi sembolik imge dizisi üzerinden, günümüz ilişki ve algı koşullarını yeniden düzenlememize yönelik alternatif bir iletişim aracı olma önerisinde bulunuyor.

(İmaj: Daddy/Ink Pen On Paper/Erinç Seymen 2011)

www.rampaistanbul.com

 

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Cut Magazine © 2021 All Rights Reserved

2011 | cut-online.com