Serkan Taycan’nın objektifinden bir şantiye olarak İstanbul

Elipsis Galeri, Serkan Taycan’ın “Kabuk” isimli ikinci kişisel sergisine 20 Aralık – 19 Ocak 2013 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. “Kabuk” serisinde Serkan Taycan, İstanbul’un hızlı ve sürekli değişimini şehrin çeperleri üzerinden inceliyor.

Taycan, “Urban Millennium” olarak adlandırılan ve 2007 yılında dünyada ilk kez kent nüfusunun taşra nüfusunu geçmesinin, artık kente farklı açılardan bakılması gerektiği fikrinden yola çıkarak, kentin değişimini ve onu oluşturan yeni olguları fotoğraflıyor.

Sanatçı odaklandığı değişimin yaşam alanlarımız üzerindeki etkisine bakarken; bize sunacağı yeni yaşam alanlarını sorguluyor. 1950’lerden itibaren yaşanan kitlesel göçü barındırmak için oluşan çarpık kentleşmeyle, sonu gelmeyen yeni yapı talebini karşılamak amacıyla İstanbul’un çevresi bir şantiyeye dönüşmüş durumda.

Kentin çeperleri bu değişimin en ham ve kırılgan görülebildiği yerler. Karşılaştığımız tablo ise iyimserlikten çok uzak; çevresel faktörlere zarar verdigi için sürdürelebilir değil, kentin dinamiklerindense ayrıksı. Bütün bu yapılaşmanın malzemesinin sağlandığı çeperlerde oyulan büyük maden ocakları adeta kentin yaralarına dönüşüyor. Yapım, yıkım ve tekrar yapımın döngüsünden çıkamayan İstanbul, sanatçının fotoğraflarına distopik bir kent olarak yansıyor.

Serkan Taycan, İstanbul’un tarih boyunca panaromik olarak temsil edilmesinden yola çıkarak, şehrin farklı uç noktalarındaki mekanları diptik ve triptik fotoğraflar olarak bir araya getiriyor. Oluşturduğu birleştirmelerde zamanı ve mekanı bölerek topografyaya kişisel bir müdahalede bulunuyor. Yarattığı yeni gerçeklikleri ise hafızalarımıza kazınmış 19. yüzyıl İstanbul panoramik fotoğraflarına yeni bir önerme getiriyor ve üretilen kent imgesine yeni bir alternatif sunuyor.

Sergiye paralel olarak hazırlanan yayında Jean-François Pérouse ve Merve Ünsal’ın metinlerine Superpool tarafından hazırlanan İstanbul perifer haritası eşlik ediyor.

Serkan Taycan kimdir?

1978 yılında Gaziantep’te doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde mühendislik eğitiminin ardından Nordens Fotoskola’da (İsveç) belgesel fotoğraf eğitimi aldı. Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar Yüksek lisans programında eğitimine devam ediyor.

Memleket çalışması Galeri Elipsis’deki ilk gösteriminin ardından Selanik Fotoğraf müzesi, Vendome Fotoğraf festivali, Niort Fotoğraf buluşması gibi birçok yerde sergilendi.

Sanatçı 2010 yılında Niort’da (Fransa) misafir sanatçı programına ve İstanbul’da Viktor Burgin küratörlüğünde “İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor” atölye-sergi programına katıldı.

2011 yılında “ExChange:İstanbul-Marsilya” sergi ve kitabını hazırladı. Sanatçı, 2012’de Türkiye’nin ilk sanat ödülü Full Art Prize’da yarı finalist seçildi.

Bağımsız fotoğraf kollektifi RecCollective’ın bir üyesi olan sanatçı, İstanbul’da yaşıyor. Taycan’ın çalışmalarının ana teması kentsel ve kırsal mekânların değişimi, farklılaşması ve bu süreçlerin parçası olan insanlık durumları.

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Cut Magazine © 2021 All Rights Reserved

2011 | cut-online.com