Avrupa’yı yeniden hayal edebilirsiniz!

Uluslararası REMAPPING EUROPE projesi kapsamında İstanbul’da düzenlenecek olan ücretsiz Yaratıcı Remix Atölyesi’ne katılım için son başvuru tarihi 20 Ocak 2013.

Atölyeye başvuru, göç olgusuyla yaşayan, göçmenlik üzerine kişisel hikâyeleri bulunan ve bu konuda duyarlı olan sanatçılar, (belgesel) film yapımcıları, (dijital) medya yaratıcıları, toplum gönüllüleri ve sosyal girişimciler dahil tüm gençlere açık.

Şubat-Mart 2013 döneminde 3 aşamalı olarak toplam 12 günlük bir çalışmayı kapsayacak olan atölyede, Avrupa’da ve özellikle Türkiye’de yaşayan göçmenlere dair varolan baskın imge ve anlatılar gözden geçirilerek “remix” metoduyla yeniden kurgulanacak.

Çalışmalar Tarlabaşı (İstanbul) ve çevresindeki göç hikâyeleri üzerine yoğunlaşacak. Katılımcılar, dijital hikâye tekniklerini ve yaratıcı medya araçlarını kullanarak önceden yaratılmış görsel-işitsel materyalleri bir araya getirecek ve yeni medya yapıtları ortaya koyacaklar. Bu yapıtlar aracılığıyla kendi bakış açılarını yerel ve uluslararası platformlarda geniş kitlelerle paylaşabilecekler.

REMAPPING EUROPE (Avrupa’yı Yeniden Hayal Etmek) bir Doc Next Network projesi. İstanbul’daki Remix Atölyesi dâhil Türkiye’deki tüm etkinlikler, Doc Next Network’ün Türkiye temsilcisi MODE Istanbul Film ve Dijital Sanatlar Girişimi tarafından Tarlabaşı Toplum Merkezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Payda Platformu desteğiyle gerçekleştiriliyor.

MODE İstanbul nedir?

Çeşitli kuruluşlarla ortaklaşa olarak yerel ve uluslararası filmler üretmeye, projeler geliştirmeye, medya atölyeleri, film gösterimleri, sergiler ve toplantılar düzenlemeye yönelik film ve dijital sanatlar girişimi.

Misyonu nedir?

* Türkiye’nin de ön planda yer alacağı uluslarası bir platform oluşturmak

* Bahsi geçen alanlarda sanatçılara, sanat üretimine, kültürler ve jenerasyonlar arasında fikir dolaşımına katkıda bulunmak.

* Türkiye’den belgesellerden oluşan bir medya arşıvi oluşturmak ve arşivdeki filmlerin, üyesi olduğu Doc Next Network‘ün medya koleksiyonunda yer almasını ve uluslararası platformlarda gösterilmesini sağlamak.

Neler yaptı?

MODE İstanbul Türkiye’de Uluslararası RESFEST Dijital Film Festivali (2004-2008) ve European Cultural Foundation (ECF) girişimiyle 2008’de başlatılan, Avrupa’nın gençler arası kültür alışverişine yönelik video platformu StrangerFestival (2008-2009) kapsamındaki tüm etkinlikleri gerçekleştirdi.

MODE İstanbul 2010’dan bu yana, ECF’in yeni Gençlik ve Medya Programı dahilinde Avrupalı genç medyacıları destekleyen bağımsız kültür ve medya kuruluşlarının oluşturduğu Doc Next Network adlı ağın Türkiye’deki temsilciliğini yürütüyor.

Başvuru için tıklayın.

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Cut Magazine © 2022 All Rights Reserved

2011 | cut-online.com