Anonim bedenlerin saatinde mürekkep izleri

Ahmet Elhan’ın “Mürekkep” fotograf sergisi için düzenlenen sergi okuma paneli 21 Şubat Perşembe günü, saat  18:30 da  Galeri Zilberman’da gerçekleşiyor. Orhan Alptürk, Ali Akay ve Fırat Arapoğlu’nun katılacağı panelin moderatörü Evrim Altuğ.

Fotoğrafın sınırlarını, tekniği aracılığıyla yaptığı deneylerle araştıran Ahmet Elhan, zaman ve mekan ilişkisine yoğunlaştığı uzun yıllardan sonra bu sergisinde tekrar insan bedenini ele alıyor.

Serginin başlığı Mürekkep, ilk akla gelen anlamıyla, hem tonlamalarının genişliği, yüzey kalitesi ve kalıcılığıyla Elhan’ın bu yeni serisinde  kullandığı platin-paladyum baskıya , hem de “birleşmek,  -den oluşmak” anlamlarıyla kompozisyonların oluşma şekline referans veren anlamıyla beraber kullanılıyor.

Grafik ve Sinema eğitimi alan Elhan, “İkililer”, “Zaman/Mekan”, “Manzaralar”, “Yerler” başlıkları altında toplanan ve kendilerine has dönemsel özellikler gösteren önceki çalışma serilerinde, zaman-mekan ilişkisiyle şekillenen görüntü üzerinden, gerçeğin ne olup olmadığı sorusunu araştırıyordu. Mekanların zamanda kırılmaları ve üstüste binmeleriyle oluşan, deneysel ve yenilikçi yaklaşımıyla, objektifini insansız dış dünyaya ve onun özne tarafından duyumsanan çok boyutlu algısını çözümlemeye yönelten sanatçı, Mürekkep başlıklı sergisiyle uzun zamandan sonra ilk kez figürü objektifinin karşısına alıyor.

Jean-Baptiste Van Mour’un tarihi İstanbul gravürlerinin iç mekanlarında konumlandırdığı zamanlar ve cinsiyetler arası/ötesi figürleriyle,  doğuyla batının çakıştığı bir aralıktaki varoluşsal sorgulamalarını, tekniğinde uyguladığı  bir deneysellikle sürdürüyor. Sanatçı, görselliğin ön planda olduğu çalışmalarıyla, zamanı parçalamaktan ziyade, geri dönüşleri olan daha bütünsel bir sarmal zaman kurgusunun arayışına odaklanıyor.

Elhan, Mürekkep adlı sergisinde daha önce mekan ekseninde oluşturduğu zamansal bütünselliği, çift cinsiyetli Hermafrodit figürlerle özneye taşıyor. Sergide yer alan calışmalar, dişi ve eril bedeni üstüste pozlarken,  hareket ve durağanlığa dair yeni sorular tespit ederek bunun araştırmasını yapıyor. Farklı anların aynı karede birikmesiyle anonimleşen ve cinsiyetsizleşen figürler, birbiriyle ve bulunduğu mekanla iç içe geçiyor.

Mürekkep, 9 Mart’a kadar  Mısır Apartmanı 3. kattaki Galeri Zilberman’da izlenebilir.

Ahmet Elhan (1959-İzmir)
Marmara Üniversitesi’de Grafik, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Sinema eğitimi alan sanatçı daha önce 10 kişisel sergi açtı. Bunun yanında 3 ikili sergi açan sanatçının calışmaları pek çok ulusal ve uluslararası karma sergide sergilenmiştir. Önemli koleksiyonlarda calışmaları bulunan Elhan İstanbul’da yaşamakta ve calışmaktadır.

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Cut Magazine © 2022 All Rights Reserved

2011 | cut-online.com