Sokaklardaki açık direnişin toplumsal değişimi getireceğini hayal etmek mümkün mü?

agoratanas

13. İstanbul Bienali Giriş Sergisi Agorafobi, Berlin’deki TANAS Galerisi’nde, 25 Mayıs-27 Temmuz 2013 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Sergi, mekânsal politikaları ifade özgürlüğü bağlamında inceleyerek, bienalin kavramsal çerçevesinin merkeze aldığı “kamusal alan” fikrini açımlamayı hedefliyor.

Son zamanlarda, hakim rejimlerden duyulan ve giderek artan memnuniyetsizlik ve hükümetlerin yönetim biçimleri ve ideolojilerinin yarattığı hüsran, şehrin kamusal alanlarında –sokaklar, meydanlar ve parklarda- ifade edilmeye başladı. Kamusal alan, uzlaşmazlığın ve huzursuzluğun dışa vurulduğu bir sahneye dönüşürken, meydanların ve sokakların geri sahiplenilmesinin sosyal ve mekânsal-ekonomik adalete duyulan talebi yankıladığı söylenebilir. Kentlerde kamusal alan, tartışmayı ve toplumsal hareketi teşvik edip kitlelere destek mi sağlıyor yoksa onları kısıtlıyor mu? Vatandaşlık haklarının kullanılabileceği bir platform işlevi görüyor mu? İçinde bulunduğumuz koşullarda, sokaklara dökülen açık direnişin toplumsal değişimi getireceğini hayal etmek mümkün mü?

Sembolik olarak ifade özgürlüğünden veya toplumsal hareketten duyulan korkuyu da tanımlayan Agorafobi (kalabalık veya açık alan korkusu) sergisi bu düşünceden yola çıkarak, özgürlüğün vazgeçilmez bir etmeni olarak mekân politikalarını ve kentlerdeki kamusal alanı tartışıyor.

13. İstanbul Bienali küratörü Fulya Erdemci, İstanbul Bienali direktörü Bige Örer ve sanatçıların bir bölümünün katılımıyla 24 Mayıs Cuma akşamı açılacak sergi kapsamında, cumartesi günleri, ziyaretçilerin küratörler ve sanatçılarla buluşma fırsatı bulacağı “Diyalog” başlıklı sergi gezileri de düzenleniyor.

25 Mayıs Cumartesi günü Fulya Erdemci ve Bige Örer’in katılımıyla gerçekleştirilecek ilk gezinin ardından, sırasıyla sanatçılardan Christoph Schäfer, Heike Catherina Mertens, Alicja Kwade, Ellen Blumenstein, Friedhelm Hütte, Udo Kittelmann, David Elliott ve Joanna Warsza cumartesi günleri izleyicilerle birlikte sergiyi gezecek.
Not: Tanas tarafından, sergide yer alan işlerin görselleri ve Fulya Erdemci’nin bir metninin yer aldığı Agorafobi başlıklı İngilizce – Almanca bir sergi kitapçığı da yayımlanacak.

 

 

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Cut Magazine © 2021 All Rights Reserved

2011 | cut-online.com