Orhan Esen: Türkiye’yi Taksim’den konuşur olduk

Taksim_SALT Arastirma

Orhan Esen, Taksim’in merkezileşme tarihini, Vaka-i Hayriye’den bugüne modernleşme maceramız çerçevesinde inceleyecek. 7 Haziran Cuma günü 17.00-20.00 saatlerinde SALT Beyoğlu’nda.

“Son bir haftamızı, son bir ayımızı, son bir yılımızı, son 10 yılımızı değişen bağlamlarda, ama sürekli Taksim’i tartışarak geçirdik; öncesinde de pek farklı değildi. Mevcut hâlde tartışmayı ‘bir üst düzeye taşımış’, tartışmanın araçlarını değiştirmiş bulunuyoruz. Taksim’e ‘nasıl müdahale edeceğimiz’ sorusu, kentin ve ülkenin vitrinini nasıl düzenleyeceğimiz meselesiyle her zaman eş anlamlıydı: Şimdi, Türkiye’yi Taksim’den konuşur olduk: Yeni Anayasa’nın alt metni mekânpolitik üzerinden yazım aşamasında.” – Orhan Esen

Bağımsız kent araştırmacısı, yazar ve rehber Orhan Esen, SALT Beyoğlu’nda, Taksim’in merkezîleşme tarihine, Vaka-i Hayriye’den (1826) bugüne modernleşme maceramız çerçevesinde görsellerle bakacak. Esen, mevcut projeyi, “rant için Kışla-AVM” fikrinin ötesinde inceleyecek.

Oran Esen hakkında

Esen, yaşadığı kentin barınma, ulaştırma, çevre ve kimlik oluşturma gibi alanlarındaki -özetle hemşehrilerini makul koşullarda yaşatma konusundaki- performansıyla ilgileniyor. İstanbul ve Viyana’da sosyal ve ekonomik tarih, sanat ve mimarlık tarihi eğitimi aldı. Rehber kimliğiyle, İstanbul’u anıtsal yapı stoğunun ötesinde “sıradanlıkları” ile algılatmayı önemsiyor; ilgi alanı “tarihsel olan”dan “var olan”a uzanıyor. Şehri gösterme ve paylaşma etkinliğinin iyi bir öğretmen olarak, kendi mekân duyarlılığını geliştirdiğini düşünüyor. Esen, çeşitli sivil, akademik, sanatsal ve siyasi platformlara angaje oluyor, yazıyor, konuşuyor, projeler üretiyor ve yürütüyor. Kentsel değişim dinamiklerini kavrayabilme ve bunlara müdâhil olabilme kaygısını ön planda tutuyor. İkinci kenti saydığı Berlin’de Stephan Lanz ile 2005 yılında yayımladığı Self Service City: İstanbul adlı bir kitabı var. Son olarak, mevcut Taksim projesinin arka planına ilişkin olarak kaleme aldığı “Taksim, 5 Kasım: Bir Darbenin Şifreleri” başlıklı analizi Birikim dergisinin Şubat sayısında yayımlandı.

Konuşma: Orhan Esen İstanbul’a merkez düşlemek / İstanbul’u merkezinden düşlemek: Taksim

7 Haziran, 17.00-20.00

SALT Beyoğlu, Açık Sinema

(Görsel: Taksim Meydanı, 1960’lar SALT Araştırma, Söylemezoğlu Arşivi)

 

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Cut Magazine © 2021 All Rights Reserved

2011 | cut-online.com