Vasıf Kortun yeniden CIMAM Yönetim Kurulu’nda

Vasif KortunPhoto

SALT Araştırma ve Programlar Direktörü Vasıf Kortun, Modern Sanat Müzeleri ve Koleksiyonları Uluslararası Komitesi (CIMAM/ICOM) 2013-2016 Yönetim Kurulu için yapılan oylamada, tüm delegeler arasında en yüksek ikinci oyu alarak yeniden üyeliğe seçildi.

Kortun, 2010 yılından bu yana CIMAM Yönetim Kurulu’nda görev yapıyor; aynı zamanda, Foundation for Arts Initiatives’in yönetim ve Asia Art Archive’ın danışma kurulunda yer alıyor.

Modern ve güncel sanat müzeleri ve koleksiyonları uluslararası komitesi CIMAM’ın 2012 yıllık konferansı, 12-14 Kasım 2012 tarihlerinde SALT Galata’da gerçekleştirilmişti. 65 ülkeden 200’ün üzerinde müze ve sanat uzmanının katıldığı konferans SALT’ın iş birliğinde düzenlenmişti.

CIMAM Hakkında

CIMAM, uluslararası müzeler konseyi ICOM’un, 20. ve 21. yüzyıl sanat eserlerinin koleksiyonu ve sergilenmesinde felsefi, etik ve gündelik konulara odaklanan uluslararası komitesidir.

Modern ve güncel sanat kurumlarının yöneticileri ve küratörlerinden oluşan CIMAM’ın temel hedefleri şunlar: Bilimsel bilginin paylaşılması; müzeler ve görsel sanat alanı çalışanlarının uluslararası düzeyde iş birlikleri kurması; sanat kurumlarının işlev ve rollerinin sosyal ve kültürel büyümenin araçları olarak daha iyi anlaşılması; mesleki standartların geliştirilmesi; kurumlar ve çalışanların gelecekteki olası konu ve ihtiyaçları ile bunlara uygun çözümlerin belirlenmesi.

Daha ayrıntılı bilgi için: cimam.org

Görsel: Vasıf Kortun Fotoğraf: Mustafa Hazneci (2012)

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Cut Magazine © 2021 All Rights Reserved

2011 | cut-online.com