İlk çıplak, son çıplak!

nur_kocak_ilk_ciplakGaleri Nev, 2013- 2014 sergi sezonunu, 27 Eylül’de foto-gerçekçi akımın Türkiye’deki öncüsü Nur Koçak ile açıyor. “İlk Çıplak, Son Çıplak: 1961-2012″ başlıklı sergi, Koçak’ın 1960’lı yılların başında, Güzel Sanatlar Akademisi’nde gerçekleştirdiği ve akademik sanat eğitiminin temelinde yer alan “Çıplak” etrafında şekil alıyor.

Nur Koçak’ın öğrencilik desenleri yarım yüzyıl sonra günışığına çıkıyor ve ilk kez sergileniyor. Desenler, o yıllarda Akademi hocalarının yakın durduğu geç kübizmden, sanatçıyı son yıllarda meşgul eden ‘iç çamaşırları’nın ilk örneklerine, hem Türkiye’de sanatın tarihine, hem de Koçak’ın kişisel tarihine ilişkin önemli ipuçları taşıyor.

İlk çıplakları, aradan geçen elli yıl içinde gerçekleştirilmiş yağlıboya, akrilik ve karakalem eserler, fotoğraflar ve son olarak sanatçının 2012’de gerçekleştirdiği ve yine ilk kez sergilenecek olan “Denizli Horozu” isimli heykel izliyor.

Nur Koçak (1941, İstanbul) kimdir?

İlk resim çalışmalarını, ilk ve ortaöğrenimini tamamladığı TED Ankara Koleji’nde Turgut Zaim ile gerçekleştirdi. Liseyi bitirdiği Washington’da resim öğretmeni Soyut-Dışavurumcu Leon Berkowitz idi.

1960’ta Türkiye’ye dönerek İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’ne giren Koçak, burada önce Adnan Çoker’in, ardından Cemal Tollu’nun ve kısa bir süre de Neşet Günal’ın öğrencisi oldu.

1970’te Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı Avrupa sınavını kazanarak resim dalında uzmanlık eğitimi almak üzere burslu olarak Paris’e gönderildi. Ecole Nationale des Beaux-Arts’da Jean Bertholle ile çalıştı.

Öğrenciliği sırasında Salon d’Autome’da yer aldı. 1975’te İstanbul’a döndü ve Akademi’nin öğretim kadrosuna katıldı.

1974’te Paris’te Foto-Gerçekçilik doğrultusunda çalışmaya başladığı ve kadının kullanım nesneleri ile kadının nesne olarak kullanımını konu alan “Fetiş Nesneler/ Nesne Kadınlar”’da, kadın dergilerindeki reklamlardan esinlendi. Amaçladığı fotografik görüntüyü yağlıboya yerine akrilik, fırça yerine ise boya tabancası (pistole) kullanarak elde etti.

1970’lerin sonunda ‘posta sanatı’yla ilgilendi, 1980’ler boyunca gazete fotoğraflarından ve kartpostallardan yola çıkarak kağıt üzerine kurşunkalem ile gerçekleştirdiği “Mutluluk Resimleriniz” dizisine devam etti. Bunu kendi çocukluk/gençlik fotoğraflarından yararlandığı “Aile Albümü” izledi.

Kendi çektiği fotoğraflardan yola çıktığı ve Ankara sergisinde de önemli örnekleri izlenecek “Vitrinler” dizisine ise 1980’lerin sonunda başladı.

2 Kasım’a dek Ankara Galeri Nev’de izlenecek Nur Koçak’ın eserleri, daha önce Santralİstanbul’un açılış sergisi “Modern ve Ötesi” ile İstanbulModern’in kadın sanatçılara ayırdığı “Hayal ve Hakikat”te özellikle dikkat çekmişti.

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Cut Magazine © 2021 All Rights Reserved

2011 | cut-online.com