SALT’ın online sergileri Google Cultural Institute’de

Osmanli Bankasi_Ottoman Bank

SALT, Osmanlı Bankası Arşivi’nden beş online sergiyle Google Cultural Institute’e katıldı. Arşiv, imparatorluğun merkez bankası ve hazinedarı olarak görev yapan kurumun öyküsünü anlatmakla kalmıyor, bir dönemin yaşam temsilini de sunuyor; bankanın merkezî rol oynadığı geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerinin az bilinen dünyasını yansıtıyor.

Google Cultural Institute’te beş sergide özetlenen arşiv, kuruluşundan özel ticari banka statüsüne geçtiği 1933’e kadar, bankanın 80 yıllık süreçte yaşadığı önemli değişiklik, gelişme ve krizleri kronolojik olarak sunuyor.

Bu sergiler, banka tarafından 1890’lardan beri korunmuş olan belge hazinesine aralanan bir kapı niteliği taşıyor. Sergilerin içeriği, devletin yönetim biçimindeki değişimlerle toplumsal etkilerine de işaret ediyor.

SALT’ın Google Cultural Institute’te paylaşıma açtığı sergiler şunlar:

Kuruluş ve Zor Yıllar (1856-1880),

Toparlanma (1881-1894),

Genişleme (1895-1913),

Savaş ve Kriz (1914-1920),

Yeni Dengeler ve Son Söz (1921-1931).

Bu seri, 1856’da İngiliz sermayesiyle kurulmuş olan ve Osmanlı bankacılık piyasasında yer edinmeye çalışan “Ottoman Bank”ın mütevazı bir özel banka olduğu yıllardan başlar. Sırasıyla, imparatorluğun merkez bankası olduğu en güçlü yıllarını sunar ve 1931’de Merkez Bankası’nın kuruluşuyla birlikte faaliyetlerinin mevduat toplamak ve kredi vermek gibi işlemlerle sınırlandığı tarihe kadar olan dönemi kapsar.

Osmanlı Bankası’nın belleğini muhafaza ve temsil eden Osmanlı Bankası Arşivi ve Osmanlı Bankası Müzesi SALT Galata’da yer almaktadır.

Google Cultural Institute hakkında

Google, dünyanın kültür hazinelerini internette barındırmak için yüzlerce müze, kültür kurumu ve arşivle iş ortaklığı yapmaktadır. Google, çalışanlarından oluşan bir ekiple, kültür sektörünün, çeşitlilik arz eden mirasının daha fazla bölümünü internette sergilemesine ve böylece bu mirası herkesin erişimine sunmasına olanak tanıyan araçlar oluşturmaktadır. Google Cultural Institute’te sanat eserleri, önemli noktalar ve dünya mirası koruma alanlarının yanı sıra, tüm dünyadaki kültür kurumlarının arşivlerinin arkasındaki öyküleri anlatan dijital sergiler yer almaktadır.

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Cut Magazine © 2022 All Rights Reserved

2011 | cut-online.com