Amnesty International yeni posterleriyle aksiyon alıyor

LEAD

Amnesty International’ın dergisi Amnesty Aktion adına Fons Hickmann M23’ün tasarladığı yeni posterler insan hakları ihlallerine ‘artık yeter!’ diyor.

Irk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasi görüş ve benzeri nedenlerle yapılan her türlü ayrımcılığa karşı mücadele eden uluslararası af örgütü Amnesty International’in çıkardığı süreli yayın Amnesty Action’nun belirli bir hak ihlalini öne çıkararak Fons Hickmann M23 ekibine tasarlattığı posterlerin, hassas bir haftaya girerken cesaret ve umut vermesini diliyoruz.

3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413 3414 3415

 

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Cut Magazine © 2021 All Rights Reserved

2011 | cut-online.com