Fiziksel ve sanal dünya arasındaki köprü

syn-phon_02

HUB Dijital Future Lab, 15 Nisan- 14 Mayıs 2014 tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışında başarılı projelere imza atan audiovisual enstalasyonları ile tanınan yeni medya sanatçısı Candaş Şişman’ı konuk ediyor.

‘’Önce anlamı oluşturup dilin ona göre şekillenmesi yerine, önce dili oluşturup anlamın ona göre şekillenmesini daha doğal ve organik bir süreç olarak görüyorum.”

Candaş Şişman’ın ikinci kişisel sergisi,“0II–Sıfırbirbir” video yerleştirmeler, ses enstalasyonları, dijital baskılar ve kinetik heykellerden oluşuyor. 

Geleneksel olanı dijital bir ifade ile birleştiren Candaş Şişman’ın üretimlerinde, hayatın karmaşasının aksine sadeliği arayışına tanık oluruz. Zaman, mekân, ses ve hareket öğeleri, eserlerinin temelini oluşturur.

Toplumsal ya da siyasi durumlar gibi sonradan inşa edilmiş sistemleri işlemek yerine doğada var olan daha temel olgu ve ilişkileri sorgulayarak, insan algısı ve hislerine yönelik “süreç” odaklı işler üreten sanatçı, bu amacı doğrultusunda dijital ve mekanik teknolojileri kullanarak aslında altyapısı karmaşık ama sonucu yalın bir dil ortaya çıkarıyor.

Doğa bilimlerini kendine referans alan sanatçı, fiziksel ve sanal dünya arasında köprü oluşturarak melez bir duyumsama ortaya çıkartıyor. Ortaya çıkan dil, izleyicinin zaman, mekân ve hareket algısını manipüle ediyor. 

Goethe Enstitüsü ve Balkan ülkelerinde yeni medya sanatları ağı kurmaya yönelik çalışmaları bulunan ArtUP! Media Art projesi sponsorluğunda gerçekleşen sergi, gelişen yeni medya sanatlarına referans niteliğinde. 

Sanatçı Hakkında:

Candaş Şişman (1985, İzmir), İzmir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde görsel sanatlar okudu ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Animasyon Bölümü’nden 2009 yılında mezun oldu. Üniversite eğitiminin bir yılını Hollanda’da multimedya tasarım eğitimi alarak geçirdi (2006-2007).

2011 yılında Deniz Kader ile birlikte tasarım ve sanat alanında kolektif projeler üreten “NOHlab” oluşumunu kurdu.

2007’dan bu yana aldığı ödüller arasında Prix ARS Electronica Computer Animation/Film/VFX Mansiyon ödülü ile Roma Viedram Video Festivali en iyi ses videosu ödülü yer alıyor.

Nemo Dijital Sanatlar Festivali, ARS Electronica ve Todaysart Festivali gibi birçok yeni medya festivaline katıldı.

Şişman en son Nerdworking ile birlikte İstanbul 2010 Kültür Başkenti kapsamında Haydarpaşa Garı’nda gerçekleştirilen ‘Yekpare’ yansıtma yoluyla haritalandırma performansını ve İlhan Koman Hulda Festivali kapsamında ‘FLUX’ isimli audiovisual enstalasyonu gerçekleştirdi.

Candaş Şişman Türkiye’de Pg Art Gallery tarafından temsil ediliyor, İstanbul’da yaşayıp, çalışıyor.

Candaş Şişman ayrıca, 7 Haziran – 23 Kasım 2014 tarihleri arasında Venedik Mimarlık Bienali kapsamında açılacak olan Türkiye Pavyonuna, ses enstalasyonu çalışması ile katılacak. 

cermodern.org 

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Cut Magazine © 2021 All Rights Reserved

2011 | cut-online.com