Kelime kuyumcuları da inovasyon sever!

law

Hukukta inovasyon mümkün mü sorusunun cevabını arayan “Avukat 4.0″, avukatlar için grafik tasarımın gerekliliği üzerine şekillenen bir proje.

Dava dilekçelerini daha hızlı ve kolay anlaşılır hale getirmeyi amaçlayan proje kapsamında Proje Koordinatörü Avukat Burhan Uyan konuyu özetledi:

“Bizler ‘Hukukta İnovasyon Mümkün Mü?’ sorusuna kuvvetli bir EVET olarak birçok cevap verdik ve hala diğer evet’leri araştırıyoruz.

Kreatif açıdan – şimdilik – en önemli çalışmamız, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölüm Başkanı Prof.Dr.Tevfik Fikret UÇAR hocamız ile birlikte hazırladığımız ‘Görsel İletişim Sanatı Ve Tipografi İle Dilekçe Tasarımı’ konulu çalışmadır.

Türk hukuk/yargı sisteminde, savunmanın iş gördüğü platform olarak dilekçenin oranı % 85 diyebiliriz. Ancak son yıllardaki bir kaç özel fakültenin dersleri dışında, dilekçe yazma konusunda bilimsel temelli hiçbir ders mevcut değil. Oysa gerek görsel iletişim sanatı, gerekse tipografi, çok uzun yıllardır yazma sanatının temellerini oluşturuyor.

Bizler mesleğimiz adına bu ayıba son vermeyi düşünerek, Tevfik Hoca’mızın da ilgisi ve desteğiyle, Türk hukuk tarihinde hiç görülmemiş bu çalışmayı yakında kitaplaştırarak tüm ilgililere de sunmak istiyoruz.”

Türk hukuk sisteminde yazılı usul geçerli ve avukatlık mesleğinin uygulamasının temeli dilekçe yazmak üzerine kurulu.

Oysa ne hukuk fakültelerinde ne de stajda bu konuda, birkaç küçük istisna hariç bir uygulama mevcut değil. Bu eksikliği hem tipografiyi hem de görsel iletişim sanatını kullanarak doldurmak istiyor “Avukat 4.0″ projesi.

Günümüzde hakimlerin 30 ila 50 arasında dosya ile duruşmaya çıktığını ve olağanüstü ağır birçok başka yükleri olduğu da dikkate alınırsa, dilekçelerle hakimlerin zihinlerine girebilmek için, çok az vaktin ve imkanın olduğu açık.

Bu sebeple proje, sadece kelimelerini kuyumcu hassasiyeti ile kullanmakla yetinmeyip, aynı zamanda görsel olarak göz alıcı şekilde tasarlanmış dilekçelerle, aktarmak istedikerini, argümanlarını, duygularını, bilgilerini, delillerini etkin bir şekilde hakimlerin zihinlerine – görüş akış şeması kullanarak – ulaştırmayı hedefliyor.

Bu anlamda dilekçelerin görsel iletişim sanatı ve tipografi sanatı birlikte tasarlanmasının sistemleştirilmesi konulu Prof. Dr. Tevfik Fikret Ucar ile yapılan aşağıdaki çalışma da çok ilgi görüyor.

www.avukat4nokta0.com

Avukat 4.0 – 1. Bölüm – 720pixel from Fikret Ucar on Vimeo.

Avukat 4.0 – 2.Bölüm – 720pixel from Fikret Ucar on Vimeo.

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Cut Magazine © 2021 All Rights Reserved

2011 | cut-online.com