Tarihten günümüze protesto görüntüleri

Antiwar-demonstrators-tri-001

Büyük felaketlerin yaşandığı gezegenimizde, bu felaketlere dur demek için protesto edenler tarihe tanıklık ederken, tarih de yazıyorlar. İşte o tarihi görüntülerden bir derleme.

Washington Yürüyüşü 17 Nisan 1965

Vietnam Savaşı’ne karşı öğrenci hareketlerinin başı çektiği protestoların tarihe kazınan karelerinden biri.

Liberty-Leading-the-Peopl-002

Temmuz Devrimi 27 Temmuz 1830

Polignac’ın kararlarına karşı 27 Temmuz’da Paris’te barikatlar kuruldu. 28 Temmuz’da belediye meclisi öğrencilerin ve işçilerin eline geçti. 30 Temmuz’da ılımlıların oluşturduğu Yürütme Konseyi X. Charles’ın tahttan indirildiğini ve Orléans hanedanından Louis-Philippe’in tahta geçtiğini açıkladı. X. Charles İngiltere’ye kaçtı. Şanlı Üç Gün olarak adlandırılan bu olaylar sonucu Bourbon hanedanı ve Restorasyon Dönemi son bulmuş ve Temmuz Monarşisi başlamış oldu.

Chartist-Meeting-003

Çartist genel grev  ve madencilerin ayaklanması 1842 

1842 Maden kazası İngiltere’de bir dönüm noktası olmuş, işçiler toplu bir şekilde isyan etmiştir. Tarih bu isyanı Plug Plot Riots diye yazıyor.

Çartizm, 18. yüzyılda, Sanayi Devrimi ile birlikte başlayan toplumsal bozulmaya, yoksullaşmaya ve kötü çalışma koşullarına karşı yürütülen mücadelelerin, hoşnutsuzluk içindeki kitlelerin daha fazla demokrasi taleplerinin, 19. yüzyılda kitlesel eylemler olarak tezahürü denilebilir. Bu hareket o dönemde diğer radikal hareketlerden çok daha fazla toplumsal destek sağlamıştır. Çartizm’in vücut bulmasında, ücret kesintileri, yaygın işsizlik gibi ekonomik sebepler de yatıyor.

Soweto-school-strike-and--004

1976 Soweto Ayaklanması

Ayaklanma sırasında çekilen bu fotoğrafta bir öğrenci tarafından taşınan ve ölmek üzere olan kişi Hector, yıllarca devletin direnişçilere karşı yaptığı acımasızlıklarda sembol bir isim haline geldi. Öldüğünde henüz 12 yaşında idi.

Prague-Spring-005

Prag Baharı, 1968 

5 Ocak 1968 gününde başlayan ve Çekoslovakya’nın politik olarak liberalleşmeye çalıştığı bir dönem. Alexander Dubček’in iktidara gelmesi ile başlayıp aynı yılın 20 Ağustosu’nda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Varşova Paktı müttefiklerinin (Romanya hariç) ülkeyi işgal etmesi ile sona erdi.

Emily-Wilding-Davison-at--006

Aktivist Emily Wilding Davison’un 4 Haziran 1913’te kendini yarışan atın önüne atması

Kadın hakları savunucusu, militan aktivist Emily Wilding Davison’un dört gün sonra ölümüyle sonuçlanan bu eylem, İngiltere’de milyonları sokağa dökmüş ve yasa boğmuştur.

Kronstadt-commune-Petrogr-007

Kronstadt Komünü, Petrograd 1921

Kronstadt Ayaklanması, Sovyet denizcilerinin ve askerlerinin Stepan Petriçenko önderliğinde Bolşevik iktidarına karşı başkaldırısı. Mart 1921’de başlayan ayaklanma başarısız olacak ve kanlı bir şekilde bastırılacaktır. İsyan, Finlandiya Körfezi’ndeki Rus Baltık Deniz Filosu’nun üssü olan Kronstadt’ta patlak vermiştir.

555px-Combination_of_October_2011_global_protests

Küresel İşgal Hareketi, dünya genelinde 2008-2012 Küresel Ekonomik Kriz nedeniyle başlayan toplumsal ve küresel protesto hareketi.

Dünya genelinde birçok ülke ve bölgeye yayılmıştır. Protestolar ilk başlarda, ABD’de başlamış, önce Avrupa’ya sonra tüm dünyaya yayılmıştır. Kapitalizm, büyük şirketler ve hükümetler protestoların odağıdır. İşsizlik, adaletsiz yaşam, savaş ve post-modern sömürgecilik neden gösterilmiştir. Öğrenciler, emekliler ve toplumun her köşesinden grupların da desteklediği bu hareket, örgütsüz olarak şekillenmiştir. “Dünyayı değiştrmek, yeni bir hayat kurmak” göstericilerin yoğun söylemlerinden biridir. Hareket sürmektedir.

Turkish riot policeman uses tear gas during a protest in central Istanbul

2013 Taksim Gezi Parkı protestoları

61. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti’nin, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan ve sadece umumi hizmette kullanılmak koşulu ile tapuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmiş olan Taksim Gezi Parkı’na İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi ve 2 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı olduğu halde Topçu Kışlası’nı Taksim Yayalaştırma Projesi çerçevesinde, imar izni olmadan yeniden inşa etmesini engelleme eylemi olarak başlamıştır. Hareket sürmektedir.

 

 

 

 

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Cut Magazine © 2022 All Rights Reserved

2011 | cut-online.com