“İşimizi hobi sanan müşteri istemiyoruz”

Processed with VSCOcam with c1 preset

Seda Aral reklamcılığa 2005’de DDA’da ; Asiye Kayıkçı ise 2004’de Republica’da başlamış. İkisi de yıllarca çeşitli ajanslarda ödüllü kampanyalara imza attıktan sonra yolları 2008’de Alametifarika Turkcell ekibinde çalışmaya başladıklarında kesişmiş. 2011’de Apartmanda’yı kurmaları kaçınılmaz olan ikili Haftanın Yerli Tasarım Ajansı’nın sorularını yanıtladı. 

Hikayeniz? Manifestonuz? Meseleniz?

Asiye Kayıkçı ve Seda Aral bir gün Alamet-i Farika Turkcell ekibinde karşılaşırlar. Geçmişte birçok farklı ajans çatısı altında çalışmış olan bu ikili artık başlarını kendi çatılarının altına sokmak isterler. Sıvarlar kolları ve Apartman’ı inşa ederler.

Zaaflarınız?

Sürekli açız :)

Altını çizmek istedikleriniz?

Tüm alanlarda olduğu gibi reklamcılıkta da teknolojinin ilerlemesiyle birlikte işlerin üretimi, üretim şekli, kullanılan programlar v.b. gibi detaylar son derece kolaylaştı ve hızlandı. Ancak fikir dediğimiz ve işin %90’lık kısmı hala kalem ve kağıtla çıkıyor.

Bir işin iyi olması fikre ayrılan süreyle doğru orantılı. Eğer bir işi bulmaya, onu hayat içinde deneyimlemeye zaman ayırmadan yaşarsak, yaptığımız her iş acele ve iptidai olacaktır. Bunu çalıştığımız kişilere anlatmak ve çevre kirliliği yaratmamak adına hepimizin aynı şeyi savunması bizce önemli.

İlham nasıl oluyor da oluyor?

Bizce olmuyor. Bu da bir meslek. Tıpkı diğer meslekler gibi belli kaideleri, kuralları var. Onlara uyarsan, çok çalışırsan ve tasarımcı olarak da o işi güzel sunarsan, yaptığın işte başarılı oluyorsun zaten. Yani çok çalışın, aklınızı kullanın… Sonuçta beyin bedava.

Fikir dediğiniz nedir ki?

Her işe göre değişen, ilgili bilgiye sahip olmadan olmayan bi’ şey.

Kahramanlarınız?

Öncelikle ailelerimiz ve tabi ki bizi eğiten insanlar. Zira bu ülkede bir şey yapmak ziyadesiyle zor. Onlar bize inanmasaydı ve destek olmasaydı burayı kurmak ve olan düzende barınmak mümkün olmazdı.

Bir de tabi ki bize inanan müşterilerimiz. Onlar olmasa, hem güzel işler üretmemiz mümkün olmazdı, hem de severek yaptığımız meslekten para kazanmamız.

Hangi müşteri gelsin?

Marka kimliğinin ve yapılan iletişim malzemelerinin en az ürünü kadar önemli olduğuna inanan müşteri gelsin.

Hangi müşteri gelmesin?

Yaptığımız işi meslek olarak değil hobi olarak gören müşteri gelmesin. Birbirimizi üzmeyelim.

Müşterileriniz?

Farklı birçok müşterimiz var. Kimiyle sürekli, kimiyle proje bazlı çalışıyoruz. Detaylıca bakmak isterseniz www.apartmanda.com adresine girip bir kısmını görebilirsiniz.

En sık takip ettiğiniz 5 web sitesi nedir?

www.twitter.com

http://www.itsnicethat.com/

http://creativereview.co.uk/

http://www.fubiz.net/

http://www.thedieline.com/

Sizden sonra kime yer verelim?

Buket Uygur’un Pilav’ı, Colors Event Şirketi veya Tagged Design olabilir.

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Cut Magazine © 2022 All Rights Reserved

2011 | cut-online.com