İnternet tesisatçıları ne yapar?

hacker

İnternet ortamında fikrî mülkiyet konusunda çalışmalar yürüten Jan Gerber ve Sebastian Lütgert, 5 Haziran Perşembe 19.00’da SALT Galata’da hackerlar üzerine söyleşecek. 

“İnsanların yaptıklarınızı yanlış anlamasından daha tehlikelisi, sizin işinizi yanlış anlamanızdır.” Paul Graham, “Hackers and Painters”, Mayıs 2003

Günümüzde bilgisayar programcılarının kamuoyu nezdinde efsanevi bir yeri vardır. Sosyal düzeni kesintiye uğratacak devrimci potansiyel onlarda somutlaşır ama bu düzenin en distopik bileşenlerini bizzat kendileri uygularlar; cazibeleri, en renksiz sosyal klişelerin bir kombinasyonundan oluşur. Dünyayı yönetirler, onu durdurabilirler de; yine de yaptıklarının çoğu, programcı olmayanlar için anlaşılmaz niteliktedir.

Maaşlı hackerlar genellikle “yazılım mühendisleri”, “enformasyon mimarları” veya sadece internet tesisatçıları olarak istihdam edilir, ancak çalışma yöntemleri bu geleneksel disiplinlerin herhangi biriyle uyuşmaz. Birçok yazılım projesi, çoğunlukla hiç fark edilmeyen muazzam yanlış anlamalarla başlayıp sona erer.

Söyleşi, hackerların ne yaparken ne yaptıklarına daha yakından bakmayı ve programcılar ile programcı olmayanlar arasında iş birlikleri olasılığına dair birkaç ütopik ama bir o kadar da pratik öneri türetilmesini amaçlıyor.

Bu iki konudan ilki daha tarihsel bir bakış açısı oluşturmakla ilgilenirken, ikincisi belli bir aciliyeti barındırıyor.

Jan Gerber Berlin’de yaşayan bir sanatçı ve yazılımcı. Gerber, video materyallerinin üretimi ve dağıtımı için v2v.cc, 0xdb.org, pad.ma, dictionaryofwar.org gibi internet platformları geliştiriyor.

Pirate Cinema ve The Oil of the 21st Century gibi projelerde, fikrî mülkiyet ve korsan konularını inceleyen araştırma programları ve kamusal etkinlikler gerçekleştirmiş; hâlen, ücretsiz ve açık kod çözücü Ogg Theora ile bağlantılı ffmpeg2theora ve Firefogg araçları üzerine çalışmalar yürütüyor.

Sanatçı, programcı ve yazar Sebastian Lütgert Bootlab ve Pirate Cinema’nın eş kurucularından. Berlin’de yaşayan Lütgert, sinema arşivi 0xdb.org başta olmak üzere Oil21.org ve Pad.ma gibi fikrî mülkiyet, sinema ve internet üzerine çeşitli projelere önayak olmuş biri.

Goethe-Institut İstanbul’un katkılarıyla gerçekleşecek olan söyleşinin konuşma dili İngilizce. 

5 Haziran, 19.00 SALT Galata, Atölye II-III

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Cut Magazine © 2022 All Rights Reserved

2011 | cut-online.com