Solaksanız, bu sergi halinizden anlıyor!

10629244_10152258688722032_5097193490361386092_o (1)

Erdem Taşdelen’in video, heykel, çizim ve buluntu nesneler gibi çeşitli tekniklerle üretilmiş işlerini içeren NON’daki “Sol Elden Bir Rica” adını taşıyan ikinci kişisel sergisi, 24 Eylül-22 Kasım tarihlerinde gerçekleşiyor.

Erdem Taşdelen’in yeni sergisi solaklığı sosyo-tarihsel bir olgu olarak ele alıyor. Bu işler sanatçının solaklığın tarihte ne tür ayrımcılıklara maruz kaldığını irdeleyen bir yıllık araştırmasının birer ürünü.

Günümüzde varolan sosyal ayrımcılık ve adaletsizlikler hakkında düşünmek için mecazi bir işlevi olan sergi iki farklı yaklaşımı birleştiriyor: Bir yandan bir sosyal bilimci gibi akademik bir tavır alıyor, diğer yandan da solak doğup ailesi tarafından sağ eliyle yazmaya zorlanan babası ile olan ilişkisine değiniyor.

www.erdemtasdelen.com

http://galerinon.com/

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Cut Magazine © 2021 All Rights Reserved

2011 | cut-online.com