İnternet bugün 45 yaşına bastı!

arpanet

Doğar doğmaz “lo” diyen internet, 45 yıl önce bugün Los Angeles’teki University of California’da (UCLA) ilk iletinin gönderilmesiyle dünyaya gözlerini açtı; gerisi çorap söküğü gibi geldi. 

Aslında bakılırsa olay meydana gelirken abartılacak bir durum yoktu. Los Angeles’taki UCLA profesörlerinden Leonard Kleinrock‘un danışmanlığını yaptığı UCLA öğrencisi Charley Kline bilgisayarıyla deneyler yapıyordu. 

Yalnızca “login” sözcüğünü içeren bir iletiyi UCLA’daki SDS Sigma 7 sunucusundan SAE’deki SDS 940 sunucusuna göndermeyi deniyordu. İlk iki harf olan “l” ve “o” sorunsuz biçimde iletildi; ancak sistem bundan hemen sonra durdu.

Böylece ARPANET* üzerindeki ilk başarılı ileti “lo” oldu. “login” sözcüğünün tamamının gönderilmesi için bir saate yakın bir çalışma gerekti.

Ama durum çok açıktı, ARPANET üzerinden gerçekleşen ilk ileti gönderimi 29 Ekim 1969 tarihinde saat 22:30’da iki sunucu arasında gerçekleşmiş ve internet doğmuştu.

*ARPANET (Gelişmiş Araştırma Projeleri Dairesi Ağı), Birleşik Devletler Savunma Bakanlığı bünyesinde bağlı ARPA (Gelişmiş Savunma Araştırmaları Projeleri Birimi) tarafından geliştirilen dünyanın ilk paket dağıtımı ağı ve evrensel İnternet’in öncülüdür.

Günümüzde veri ve ses iletişiminin dünya çapındaki baskın temeli olarak görülen paket dağıtımı veri iletişiminde yeni ve önemli bir kavram işlevi görüyordu. Daha önceleri veri iletişimi devre dağıtımı yöntemine dayanıyordu. Eski telefon devrelerini andıran bu yöntemde telefonun bir ucundaki kişinin konuşma süresinin sonuna dek hattın diğer ucundaki kişiden başkasıyla iletişim kurması olanaksızdı.

Paket dağıtma yönteminde bir sistemin tek bir iletişim hattı kullanarak birden çok makineyle haberleşebilmesi için verinin küçük parçalara ayrılıp bu parçaların daha sonra paketler halinde düzenlenmesi gerekiyordu. Bu sayede bağlantı hattı paylaşılabiliyor (Tek bir posta merkezinden farklı varış noktalarına birçok mektubun gönderilmesinde olduğu gibi) ve her paket diğer paketlerden bağımsız olarak gönderilebiliyordu.

Lincoln Laboratuvarı biliminsanlarından Larry Roberts tarafından geliştirilen bir paket dağıtım yöntemi ARPANET’in tasarımının temelini oluşturmuştur.

Görsel via

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Cut Magazine © 2022 All Rights Reserved

2011 | cut-online.com