Mahkeme kararı: “Güneşe Yolculuk”un senaryosu Yeşim Ustaoğlu’nun!

Gunese_Yolculuk01

Yeşim Ustaoğlu’nun yönettiği 1999 tarihli “Güneşe Yolculuk” adlı filmin senaryosuna dair süren dava geçtiğimiz hafta sonuçlandı ve mahkeme, senaryonun Ustaoğlu’na ait olduğuna karar verdi.

Ustaoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, özellikle dijital medyada “Güneşe Yolculuk filminin senaryosunun Tayfun Pirselimoğlu’na ait olduğu ve bu durumun mahkeme kararıyla kesinleştiği” şeklinde yayılan bilginin yanlış olduğunu, Pirselimoğlu’na sadece filmin tretman bedelinin ödendiğini belirtti.

Yeşim Ustaoğlu tarafından yapılan açıklama metni ise şöyle:

KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Yönetmenliğini üstlendiğim ve aynı zamanda senaryosunu yazdığım “Güneşe Yolculuk” adlı filmimle ilgili son zamanlarda gerek sinema kamuoyunda, gerekse dijital medyada “Güneşe Yolculuk filminin senaryosunun Tayfun Pirselimoğlu’na ait olduğu ve bu durumun mahkeme kararıyla kesinleştiği” şeklinde yanlış bilgiler yayılmaktadır.

Tayfun Pirselimoğlu’nun davacısı olduğu aramızdaki senaryo ihtilafı davası sonuçlanmış olup; İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin vermiş olduğu 2013/71 Esas ve 2013/91 Karar sayılı ve 21.05.2013 tarihli ilamın gerekçesinde “…ancak senaryo işleme eser olup tretmandan bağımsız olmamakla beraber, tretmanın sahibi olan davacının senaryonun oluşturulmasına bizzat katılmadığından davacının senaryo sahibi olarak kabul edilemeyeceği, senaryonun sahibinin işleyen pozisyonundaki Yeşim Ustaoğlu olduğu” açıklanmış ve senaryo yazarının Yeşim Ustaoğlu olduğu açıkça belirtilmiştir.

Karar, Yargıtay tarafından da onanmıştır.

Mahkeme, davacı Tayfun Pirselimoğlu’ya sadece tretman bedeli ödenmesine karar vermiş ve bu bedel, kararı icraya koyan davacının icra dosyasına nakden ödenmiş, “Güneşe Yolculuk” isimli filmin senaryosunun Yeşim Ustaoğlu’na ait olduğu kesinlik kazanmıştır.

Tretman konusundaki karar yönünden avukatlarımız tarafından ayrıca tashihi karar yoluna başvurulmuştur.

Sinema kamuoyuna bilgi amaçlı olarak duyuruyoruz.

03.12.2014

Yeşim Ustaoğlu

Yönetmen/Senarist

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Cut Magazine © 2022 All Rights Reserved

2011 | cut-online.com