21. Yüzyıl insanları ve dünya ahvali üzerine

9780714867151-940-1

Hollandalı kavramsal sanatçı ve sokak fotoğrafçısının muazzam fotoğraf koleksiyonu kitabı giyim kuşamda dünyanın bütün sokaklarının aynı lisanı konuştuğunu ortaya seriyor.

Hans Eijkelboom’un koleksiyon kitabı People of the Twenty-First Century, yani 21. Yüzyıl İnsanları ismini taşıyor. Amsterdam’dan New York’a, Paris’ten Shanghai’a dünyanın pek çok yerinden ve yöresinden sokaktaki insanların portrelerinden oluşan kitap son 20 yıla bakıyor.

Güncel sanat ve kültürle ve de elbette fotoğrafla ilgili herkesin kitaplığında olması gereken bu kült obje, demokratik, apolitik ve kendine has özellikler taşıyor.

Hans Eijkelboom’un yirmi yıl boyunca, insanların yoğunluklu olduğu şehir ve alışveriş merkezlerinde saatlerce nöbet tutarak ve belirli bir plan ve program ve metodik çalışma çerçevesinde ortaya çıkardığı kitap, zevk, bireysellik ve tüketim ile ilgili antropolojik bir inceleme bir bakıma.

9780714867151-940-2 9780714867151-940-3 9780714867151-940-4

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Cut Magazine © 2021 All Rights Reserved

2011 | cut-online.com