Tarantino filmlerinde her şey arak mı?

Levon-Biss_Quentin-Tarantino_071212-2890_V1

İzleyeceğiniz Supercut isimli film en azından bu iddiada. Tarantino’nun filmlerini dev klasiklerle karşılaştıran videoya şaşıracaksınız.

Aslında sinema evreninde “esinlenmek” öyle mühim bir hadise değil. Bütün sinemacılardan zaman zaman da duyarız benzer sözleri.

Supercut’ı hazırlayanlar bu defa esinlenmek değil, düpedüz arak olan, Tarantino’nun büyük bir soğukkanlılıkla kopyaladığı sahneleri bize gösteriyor

Tarantino klasiği Pulp Fiction’da Fellini klasiği 8 1/2’tan arak sahneler ve neler neler bulacaksınız..

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Cut Magazine © 2022 All Rights Reserved

2011 | cut-online.com