Eylül Aslan, ‘Herstory’ ile ALAN İstanbul’da!

banana

Son zamanlarda tüm dünyada dikkat çeken fotoğrafçı Eylül Aslan’ın ilk kişisel sergisi ‘HERSTORY’, 03.12.2015 – 02.01.2016 tarihleri arasında ALAN İstanbul’da gerçekleşiyor. 

Eylül Aslan’ın “Herstory” sergisi Avrupa’da bir feminist düşünce ve eylem akımının ismini taşıyor. Serginin ismi tarihin hem yazım, hem yaratım olarak erkek merkezli oluşuna bir karşı duruş niteliği taşıyor.

“His-tory” nin “Her-story” olduğu yeni dünya ve yaşam tasavvuru var bu sergide. Kadınların erkek egemenliğinde yaşadığı zorluklar, kadın olma halleri üzerine…

Görsellerin sadeliği ve oyunculuğu bizi Eylül Aslan’ın niyetinin ciddiyet ve ağırlığı konusunda yanıltmamalı. Eylül Aslan’ın sanatı, kısaca ifade etmek gerekirse, kadınların karşı karşıya kaldığı siyasi ve dini baskıya ve kadın bedenselliğinin tabu olduğu ve kadınların cinselliklerini bastırmak zorunda bırakıldığı toplumlara yönelik bir tepki.

Aslan, ‘Fotoğraflarımın her biri bir hikaye anlatıyor ve benim hikayemin yanında diğer kadınların da hikayelerini anlattığını düşünüyorum’ diyerek çalışmalarının içeriğini özetliyor.

Eylül Aslan‘ın, fotoğraf serilerinden oluşan iki kitabı da var. Bu seriler sanatçının günlük hayatın içinde ‘kadın-oluş’a dair izleyiciye dokunan imgeler olarak ortaya çıkıyor.

Bu imgeler bir yandan da bastırılan ve erkek egemen bir bakışın şiddetine maruz kalan kadın cinselliğinin kendini yeniden özgürlüğüne kavuşturma girişimleri olarak da okunabilir.

“Herstory” sergisi 2 Ocak 2016 tarihine kadar ALAN İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak.

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Cut Magazine © 2022 All Rights Reserved

2011 | cut-online.com