Şuuraltı beynin kıyısında kalmış karanlık bir köşe değil

Halil Vurucuoglu - 'Self&Ego', 140x185 cm

Halil Vurucuoğlu’nun, Carl Gustav Jung’un aynı isimli arketipinden yola çıkarak oluşturduğu “Reborn” isimli sergisi, temsili imge ve sembollerle kişinin iç dünyasını irdeleyen neden ve nasıl sorularına yanıt arıyor.

Galerist, Halil Vurucuoğlu’nun “Reborn” başlıklı altıncı kişisel sergisine 7 Nisan – 7 Mayıs 2016 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.

İzleyicinin mekan – alan algısıyla oynayan sanatçı, şuuraltını farklı formlarda yeniden canlandırarak, görünenin ardındaki gizli gerçekleri, psikolojik dışavurumları, kalp ve beyin arasındaki içsel zıtlıkları ve sebep – sonuç ilişkilerini keşfe çıkıyor.

Bu yoğun düşünsel sürecin sonucunda oluşan duygu durumunun tezahürünü, en temele dönerek, varlığımızın çıkış noktası olan doğada aramaya karar veriyor.

Çalışmalarında kendi hayatı ile paralel olarak insani olan ve olmayan durumları inceleyen sanatçı, insan davranışlarının hangi koşullar neticesinde şekillendiğini anlamak amacıyla; madde, mana, akıl ve duygu arasındaki gelgitleri sorguluyor.

Bu amaçla sergide, çok katmanlı el kesimi suluboya resimleriyle hayat verdiği, dağ, deniz ve gökyüzü imgelerini, görsel birer olgu olmaktan uzaklaştırarak, kişinin şuuraltında barındırdığı eril ve dişil alt yapıyı simgeleyen çok boyutlu ifadelere dönüştürüyor.

Sergiye adını veren “Reborn” isimli yerleştirmede Vurucuoğlu’nun, şuuraltına dair anlamak ve anlatmak istedikleri, mağara metaforunda inceleniyor. Şuuraltı beynin kıyısında kalmış karanlık bir köşe değil, uçsuz bucaksız bir enerji alanıdır.

Jung’a göre mağara, şuuraltının güvenli, dış etkenlerden uzak ve en ilkel halini temsil eder. Sanatçı buradan yola çıkarak, vajina metaforu ile ilişkilendirdiği mağara imgesini üç boyutlu bir yerleştirmeye dönüştürür ve izleyiciyi, şuuraltının farklı katmanları arasında fiziken gezebileceği, sıradışı bir yolculuğa davet ediyor.

Bu yolculukta değişen ışık, gölge ve ses, resmin farklı boyutlarda keşfedilmesine olanak sağlarken, güvenli ve saklı olanı cesurca ifşa ediyor.

www.galerist.com.

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Cut Magazine © 2022 All Rights Reserved

2011 | cut-online.com