Eti mücevherleştiren sergi Galeri Nev’de

 

necla ruzgar

Etin mücevherleştiği, taşın etleştiği, canlı bedenlerin taşlaştığı, deri ayakkabıların ise ete büründüğü eserlerle, Ankara Galeri Nev yeni yıla Necla Rüzgar’ın “Fauna” sergisi ile başlıyor. 

Daha önceleri resim, fotoğraf ve video ile çalışmış olan Necla Rüzgar*, bu defa toplumsal durumların bireyler üzerindeki etkilerini çatışmalar/karşıtlıklar üzerinden sorunsallaştırırken yeni bir mecra tercih ediyor. Sergi, sanatçının son dönemde gerçekleştirdiği ve ilk kez sergilenecek olan heykel ve yerleştirmelerinden oluşuyor.

Polyester dökümlerin yanısıra, ayakkabı ve taş gibi hazır/bulunmuş nesnelerin de boyanarak üretildiği realist heykeller, izleyiciye tanıdık ama aynı zamanda yabancı bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Gerçek boyutlu hayvan ve kadın figürlerinin davetine kapılarak girdiğimiz bu son derece masalsı dünya, figürlerin nefes alıp vermeye müthiş yakın olmalarıyla anlam değiştiriyor.

Etin mücevherleştiği, taşın etleştiği, canlı bedenlerin taşlaştığı, deri ayakkabıların ise ete büründüğü eserlerle karşılaşmak hayranlık, şaşkınlık, tedirginlik, utanç, irkilme ve arzuyu bir arada duyuruyor.

Galeri Nev, sergi kurulduktan sonra çekilecek fotoğraflara, Zürih Sanat Üniversitesi Çağdaş Sanat öğretim üyesi ve küratör Susann Wintsch ile, Hacettepe Ünversitesi Felsefe Bölümü Doçenti Nazile Kalaycı’nın metinlerinin eşlik edeceği bir katalog hazırlıyor.

Kalaycı, “Fauna”yı, bilinç düzeyinde izleri silinen kötülüklerle, bilinçaltına itilmiş travmatik olaylarla, telafisi mümkün olmayan geçmişin yüküyle bağ kuran, son derece önemli ve güçlü bir sergi olarak tarif ediyor.

*Necla Rüzgar, Sanatta Yeterlilik derecesini 2004 yılında, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden aldı. Bir yandan aynı bölümde Doçent olarak görev yaparken, diğer yandan aralarında İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Berlin, Zürih ve Seul’un bulunduğu kentlerde resim, fotoğraf ve videolarını sergiledi. Eserleri son olarak Akademi der Künste, Berlin’de ve National Museum of Contemporary Art Bükreş’te sergilendi.

Ankara Galeri Nev, 24 Ocak 2014-1 Mart 2014

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Cut Magazine © 2022 All Rights Reserved

2011 | cut-online.com